Hålltider

Midsommardagen 22 juni 15 – 21


Spännande möten med stora personligheter 15 – 17;
Mogens Lykketoft, Mette Holm, Guido Paevatalu, Niels Jörgen Riis, Rasmus Troedsson, Mikael Olsson Al Safandi, Staffan Nihlén och Håkan Wallander

Paus med förfriskningar 17 – 18

Mozarts mästerverk Figaros Bröllop 18 – 21

Annandag midsommar den 23 juni, 12 – 18


Annandagens stora personligheter 12 – 14;
Anne Swärd, Jan Sigurd, China Åhlander, Fredrik Boklund, Rasmus Troedsson och Mikael Olsson Al Safandi

Paus med förfriskningar 14 – 15

Mozarts mästerverk Figaros Bröllop 15 – 18

Alla samtalsdeltagarna presenteras utförligt här!

Vi medverkar i operan!