Sammanfattning av Nordiska Dagar

Bild på Sten Sandell

Bild på Sten Sandell

Magisk konsert med Stens Sandell inledde våra
Nordiska dagar söndagen den 6 augusti

Sten, tidigare stipendiat på vår Nordiska Forum angav tonen för vad som skulle komma de följande dagarna. Utmanande, fängslande och oerhört vackert var den föreställning han framförde på piano och vokalt tillsammans med ett kollage av bilder som han tagit bland annat på Drakamöllan. Dagen efter berättade också Sten om hur det står till med musikundervisningen i Sverige. Kvaliteten är idag så låg att många utbildade musiker inte får arbete eftersom sökande från andra länder är mer kvalificerade.

Forskningens villkor

Flera tidigare stipendiater belyste forskningens villkor ur olika perspektiv och hur vi kan göra forskning mer publik.
Clara Velte från DTU i Danmark berättade om att grundforskning har svårt att få finansiering. Anu Lahtinen från Finland presenterade skisserna på en ny Nordisk historia. Håkan Wallander från Lund gav exempel på hur man kan öka intresset genom populärvetenskapliga publikationer, allt från barnböcker till handböcker.
Mona Forsskåhl, Finland, avslutade förmiddagen med vetenskap och forskning i fokus med att presentera en definition på bildning som blev en av dagarnas höjdpunkter.

Rasmus EmborgBild på Rasmus Emborg

Det önskar sig de unga av det nordiska samarbetet

Rasmus Emborg, Danmark och Ina Mickos, Finland från Ungdomens Nordiska råd som inledde eftermiddagens program, var tydliga med att det krävs att den nordiska samhörigheten måste märkas och kännas för att fånga de unga. Här räcker det inte med informationskampanjer, debattinlägg eller fakta. Tv serier som Skam och filmer är några av de bästa sätten att väcka känslor. Det borde vara fri tillgång till alla nordiska TV serier inom Norden. Flera måste också få en chans att utbilda sig i ett annat nordiskt land. Och så måste det till fysiska möten i kött och blod. Unga måste bli subjektiv inte bara vara objekt. Unga måste också få ansvar och inflytande. Vi behöver mera Norden i vardagen.

Norden i skolan

Espen Stedje, Norge berättade om föreningen Nordens olika initiativ att engagera skolungdomar i frågor som rör Norden. I programmet Norden i skolan är idag 29 894 lärare engagerade.

Bild på Åsa von Schoultz, FinlandBild på Åsa von Schoultz

Nordisk politik

Åsa von Schoultz, Finland visade oss att de nordiska länderna är väldigt lika i hur vi ser på och agerar i olika politiska sammanhang. Här kan man tydligt se hur de nordiska grundläggande värderingarna slår igenom.

Bild på Emelie Dahlström- Ravn och Celia BoltesBild på Emelie Dahlström- Ravn och Celia Boltes

Så tar Föreningen Norden temperaturen på hur vi ser på
trygghet i Norden idag och i framtiden

Emelie Dahlström- Ravn och Celia Boltes, Sverige har initierat ett spännande projekt där de undersöker hur olika grupper, alltifrån förskolebarn till vuxna aktiva i civilsamhället, beskriver vad trygghet är för dem. Än så länge ett pilotprojekt som skall skalas upp och täcka hela Norden efter hand med fokus på olika frågeställningar. Vi fick möjlighet att komma med inspel på vad som kan vara viktiga frågor att belysa.

Näringslivet som brobyggare

Andra dagen inleddes med besök av Erik Wetter och Jennie Fahlström från Center for Family Enterprise vid Handelshögskolan i Stockholm. Finansierade av ett antal av nordens stora familjeföretag arbetar man där med att belysa familjeföretagens förutsättningar och deras viktiga roll i det nordiska näringslivet.

Bild på Robert Strand via länkBild på Robert Strand via länk

På video från Berkeley Kalifornien deltog Robert Strand med ett budskap som väckte många tankar och känslor.
Så här avslutade han sitt bidrag.

I appeal not only to your sense of opportunity in the Nordic region but also to your sense of duty and responsibility in this world, which till require you to take bold steps, move swiftly, even before we have definitive answers, to establish politics and practices that truly live within Planetary Boundaries, that truly meet the full definition of sustainable development. “Development that meets the need of the present without compromising the ability for future generations to meet their own needs”. We need you Nordics!

Här hittar du en länk till Roberts presentation.

Bild på Johan WessmanBild på Johan Wessman

Under den här förmiddagen kunde vi också lyssna till Daniel Gillblad, Sverige, som medverkade via video och som underströk vikten av att nordiska värderingar skall genomsyra utvecklingen av ai och till Johan Wessman, Sverige, från Öresundsinstituttet som beskrev nuläget i Öresundsregionen och kommande utmaningar bl a med den nya Fehrman Bält förbindelsen.

Bild på Karin Grute MovinBild på Karin Grute Movin

Idrotten vår mest nordiska folkrörelse

Nära en tredjedel av Nordens 27 miljoner invånare är på något sätt engagerade i idrottsrörelsen. Under en spännande eftermiddag fick vi via länk höra Karin Grute Movin, Sverige, berätta om hur hon som vice ordförande i Europeiska Friidrottsförbundet upplevt hur våra nordiska värderingar fått genomslag för hur arbetet bedrivs idag. Hon visade på att det är inom idrotten som våra nordiska värderingar så här långt har haft störst genomslagskraft. Det gäller i synen på ledarskap, jämställdhet, transparens och hållbarhet mm.

Bild på loggor för En Svensk Klassiker och Sparta Atletik

Staffan Movin, Sverige berättade hur En Svensk Klassiker är uppbyggd och Jakob Larsen från Sparta Atletik i Danmark hur det danska löparundret har vuxit fram som en viktig folkrörelse. Mot bakgrund av deras gemensamma erfarenheter vill de nu skapa en aktivitet som skall involvera nordens alla mellanstadiebarn.

Nordisk utmaning – ett konkret förslag

Alla nordiska länder delar utmaningen att barn och unga rör sig för lite med de konsekvenser det kommer att innebära för folkhälsan i framtiden. Olika nationella projekt försöker locka till ökad aktivitet. Men varför inte förena våra olika nordiska projekt med fokus på idrott och skola till en gemensam satsning där vi stimulerar varandra till nya, innovativa och framgångsrika satsningar.
En klassisk Nordisk kamp till nytta för helheten med tävlingsmoment och lärande utbyte. Ett konkret förslag håller på att utarbetas!

En ännu mer utförlig presentation av våra Nordiska dagar kommer inom kort att finnas på vår hemsida nordisktforum.com.