Drakamöllans Vänner för Kultur och Vetenskap

Den ideella föreningen Drakamöllans Vänner för Kultur och Vetenskap har som syfte att stödja Drakamöllan Nordiskt Forum för Kultur och Vetenskap och därutöver att stödja operaverksamheten på Drakamöllan

Föreningen arbetar för att sprida kännedom om Nordiskt Forum för Kultur och Vetenskap som en bred och öppen mötesplats för forskare och kulturarbetare. En annan viktig uppgift är att söka och förvalta medel som skall bidra till finansieringen av stipendier för en vistelse på Drakamöllan. Årligen får en eller två deltagare möjlighet att delta på Nordiskt Forum för Kultur och Vetenskap genom ett stipendium bekostat av Vänföreningen.

Under den årliga operafestivalen deltar medlemmarna som publikvärdar.

Sist men inte minst skall föreningen erbjuda spännande och lärorika upplevelser för medlemmarna.

För mer information kontakta Ulla Cronvall 0709720880

Medlemsavgift: 200 kronor/person & år
Bankgiro: 896-7812
Swish: 123 304 92 77
Vänligen ange namn, telefon och e-postadress. Medlemsinformation skickas till dig via e-post.